Croeso!

Mae’r oriel ar gau ar hyn o bryd wrth i ni sefydlu arddangosfa newydd.

Mae Tŷ Turner yn rhad ac am ddim i fynd i mewn. NID oes angen i westeion archebu ymlaen llaw, fodd bynnag, er mwyn cadw pawb yn ddiogel, rydym wedi lleihau nifer y bobl y gallwn eu croesawu ar y safle ar unrhyw un adeg. Bydd y mynediad olaf i’r oriel yn 30 munud cyn cau.

 • 708
 • 39
 • 738
 • 40
 • 22
 • 17

Rydyn ni’n Agored!

Mae’r oriel ar agor ddydd Iau a dydd Gwener -1200 – 1630 / dydd Sadwrn a dydd Sul 1000- 1600

Mae Tŷ Turner yn rhad ac am ddim i fynd i mewn. NID oes angen i westeion archebu ymlaen llaw, fodd bynnag, er mwyn cadw pawb yn ddiogel, rydym wedi lleihau nifer y bobl y gallwn eu croesawu ar y safle ar unrhyw un adeg. Bydd y mynediad olaf i’r oriel yn 30 munud cyn cau.

Beth Sydd Ymlaen

 • poster test 2

  3ydd Mai - 26ain Mai - Mae INCOMMON yn gosod gwaith Amber Mottram a Graham Jones ochr yn ochr â’i gilydd, ac mewn deialog â’i gilydd.

 • fading reverie by bill bone

  Mae Arddangosfa Agored Tŷ Turner yn arddangosfa gelf fawr mynediad agored sy’n dathlu dawn greadigol y rhai sy’n byw ym Mhenarth a’r cyffiniau.

 • 2023 0613 20413600

  3ydd Awst - 3ydd Medi 23 tactileBOSCH a Cadw sy'n cyflwyno, arddangosfa grŵp yn myfyrio ar dreftadaeth Gymreig a defodau cyfunol drwy lens gyfoes.

 • mohamed hassan, witnessing wales mortar shell castle martin, pembrokeshire. 2022, c type print, courtesy the artist.

  14 April - 4 June 2023Arddangosfa grŵp a chyfres o ddigwyddiadau yn edrych ar arfordiroedd, hunaniaethau, tirweddau, a gweithredu ar yr hinsawdd, gydag artistiaid yn rhoi brys y pynciau hyn yn eu cyd-destun trwy osodiadau, fideo, ffotograffiaeth a phaentio.

 • 20220915 150546

  Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed. Comisiynwyd Neuadd ArtDan Llewellyn i guradu’r celfyddydau gweledol sy’n ymateb i’r arfordir. Roedd ei gyfres bersonol o baentiadau yn archwilio darn arfordirol De Cymru.

 • alanjones thatcher dtl 03

  12 Mai - 12 Mehefin 2022 Dathliad o grefftau traddodiadol yng Nghymru gan aelodau o Gymdeithas Crefftau Treftadaeth. Wedi'i guradu gan The Turner House a'i gefnogi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 • vogue

  31 Mawrth - 1 Mai 2022. Nod arddangosfa Cymdeithas Frenhinol Dyfrlliw Cymru yw annog a hyrwyddo crefft dyfrlliw yn ei hamryfal ffurfiau.

 • spotted exhibtion tiffs 174

  24 Chwefror - 20 Mawrth Yn rhychwantu cyfnod o’r 1970au i’r 1990au, mae’r arddangosfa ffotograffig hynod ddiddorol hon yn dogfennu pobl a chymunedau Tiger Bay trwy gyfnod o newid mawr.

 • 40

  20fed Ionawr - 13eg Chwefror 2022 Mae arddangosfa Deithiol Oriel Hayward newydd o Ganolfan Southbank yn cyflwyno 50 o brintiau sgrin a ffotolithograffau gan yr arloeswr Celf Bop Syr Eduardo Paolozzi (1924-2005).

 • prayer stool 1 small orig

  11th Nov – 19th Dec 2021.
  Mae Urdd y Gwneuthurwyr Cymru yn cyflwyno arddangosfa o grefft gyfoes a chelf gymhwysol wedi'i churadu'n benodol ar gyfer oriel The Turner House.

 • 1. the mechanical embrace of sisyphus and obelix

  2il - 19eg Medi
  Yn yr arddangosfa hon a grëwyd yn benodol ar gyfer Turner House, mae'r artistiaid amlddisgyblaethol Mark Corfield-Moore, Verity Coward ac Elinor Stanley yn ymateb yn uniongyrchol i themâu myth a chrefft Cymru.

 • chevelure

  29th July - 22nd August 2021
  Roedd yr arlunydd, cerflunydd a dylunydd Ffrengig Henri Matisse (1869-1954) yn un o artistiaid mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif.