Ymweld a ni

Heol Plymouth, Penarth CF64 3DH

Cyrraedd yma: Mae Turner House wedi’i leoli yn union y tu ôl i orsaf reilffordd Penarth a galwch ei weld o’r platfform.

Mae parcio am ddim ar y stryd ar gael.

Mynediad am ddim.

Llai o oriau agor:

DYDD LLUN:                  AR GAU

DYDD MAWRTH:          AR GAU

DYDD MERCHER:         AR GAU

DYDD IAU:                    1000 – 1630

DYDD GWENER:          1000 – 1630

DYDD SADWRN:          1000 – 1630

DYDD SUL:                    1000 – 1630

Cyswllt

Hoffwn clywed gennych chi. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am The Turner House neu os oes gennych chi syniad am ddigwyddiad neu arddangosfa gallwch chi roi gwybod i ni trwy:

Ffôn: (0) 7959926885
Ebost: turnerhouse@penarthtowncouncil.gov.uk

@Tyturnerpenarth on Facebook, Twitter & Instagram.

Gweithredir The Turner House gan Gyngor Tref Penarth mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru.

Cymryd rhan

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd dysgu, gweithdai a digwyddiadau gallwch danysgrifio i’n post bob deufis yma.

Fel arall, os ydych chi’n arlunydd neu’n wneuthurwr sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro ac yr hoffech roi sgwrs am eich gwaith neu redeg gweithdy, e-bostiwch.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch galwadau agored neu Arddangosfa Agored Penarth dilynwch y cyfarwyddiadau cyswllt sydd ynghlwm wrth y cynlluniau hynny.