3ydd Mai – 26ain Mai

  • img 5626
  • image3
  • amber 7 copy
  • image0
  • image8

Mae INCOMMON yn gosod gwaith Amber Mottram a Graham Jones ochr yn ochr â’i gilydd, ac mewn deialog â’i gilydd.

Mae’r arddangosfa yn tynnu sylw at yr adleisiau rhwng dulliau’r ddau artist er mor wahanol a sefydledig ydynt, er mwyn datgelu’r hyn sy’n gyffredin rhwng eu cwestiynau cysyniadol a’u penderfyniadau esthetig.

Mae’r cerfluniau a’r strwythurau yn dwyn i gof drugareddau’r domestig, gan ddangos diddordeb dwys y ddau artist mewn geometreg a gweadau, systemau a phrosesau. Gan ddefnyddio sawl technoleg a methodoleg wahanol (o beiriannau CNC a pheiriannau argraffu ar raddfa ddiwydiannol i ddulliau o roi pethau at ei gilydd â llaw), mae Mottram a Jones yn arbrofi â deunyddiau a motiffau er mwyn cynhyrchu arteffactau tra chreadigol, ac annisgwyl yn aml hefyd. Maen nhw’n profi priodweddau a swyddogaethau gwrthrychau, ac yn chwarae â disgwyliadau’r gwyliwr.

Mae ailadrodd ac ailbwrpasu yn hanfodol i ddulliau gweithio ac amcanion esthetig y ddau artist; gwnânt y cyfarwydd yn ddieithr, a thrawsffurfiant bethau bob dydd yn bethau rhyfeddol.

Mae’r cysyniad o chwarae yn fater o ddifrif. Yng ngwaith Mottram, mae ‘chwarae’ yn ffordd o adfeddiannu ei hamgylchedd domestig er mwyn ei ddefnyddio’n balet; mae’n ffordd o brotestio rôl y fam, cyfrifoldeb a chadw cartref; ac mae’n ffordd o ailddarganfod chwilfrydedd a chofleidio’r llawenydd a’r anghysur sy’n rhan o rhythm ein byw beunyddiol.

I Jones, mae elfen waelodol o chwarae yn hydreiddio’i ddull o gyfuno gwneud modelau ag elfennau o gelfyddyd gain, yn ogystal â’r modd yr â ati mewn ffordd ymddangosiadol absẁrd i olrhain prosesau a systemau geometrig. Mae gwrthrychau’n esblygu ac yn teithio’n ôl a blaen rhwng cynhyrchu ar raddfa eang a dyfeisgarwch yn-ôl-y-galw; mae’n chwarae mig ag atgofion ac ystyron posibl, ond strwythurau esthetig hunangynhaliol yw’r rhain yn bennaf oll.

Mae nifer o’r darnau yn INCOMMON yn cyfeirio at bensaernïaeth fewnol Tŷ Turner. Mae’r ddau artist wedi defnyddio manylion o fewn yr adeilad yn fannau cychwyn ar gyfer gwaith newydd, yn ogystal ag ymateb i gyfyngiadau gofod yr oriel, er mwyn darparu darnau sy’n benodol i’r union leoliad hwn.

Amber Mottram,

Mae Amber Mottram wedi gweithio’n helaeth yn y celfyddydau ers dros ddegawd. Mae’r arddangosfeydd yn cynnwys Celf yn y Bar (Canolfan Gelfyddydau Chapter, 2011) a Test Bed (Oriel Davies, 2012). Cwblhaodd breswyliad yn Inverness Place gyda Made in Roath yn 2019, a chymerodd ran ym mhreswyliad UNITe yn g39 yn ystod yr un flwyddyn. Perfformiwyd ei ffilm, This Too Shall Pass, am y tro cyntaf yng ngŵyl ffilmiau Caraboo (2020), a chafodd ei chomisiynu gan Gyngor Caerdydd i greu murlun daear rhyngweithiol ar gyfer Summer Of Smiles yn 2021. Mae Amber yn gyd-sylfaenydd The Boat Studio, sefydliad aml-asiantaeth. – man disgyblu y gellir ei addasu a ddefnyddir fel man cyfarfod a llwyfan ar gyfer cerddoriaeth, perfformio a chelf weledol.

Graham Jones, 

Cafodd Graham Jones, a gafodd ei eni yn Llundain, ei fagu yng Nghastell-nedd cyn mynychu Coleg Celf Caerdydd. Mae wedi arddangos ei waith yng ngwobr peintio Bîp bob dwy flynedd 2018, 2020 a 2022. Sioe unigol peintio bîp “SUM OF EI RHANNAU” yn Arcêd Caerdydd, gan dderbyn gwobr Andre Stitt/Oriel TEN yn 2020 gan arwain at arddangosfa “UNWRAPPING” yn Elysium Abertawe 2022 Yn 2021 arddangosodd yn “A Generous Space” yn Hastings Contemporary, arolwg grŵp yn dilyn yr Adduned Cefnogi Artistiaid. Ym mis Ebrill 2024 arddangosodd ei waith yn Oriel Teras Llundain fel rhan o sioe grŵp “SNAG” ac ar hyn o bryd mae ganddo waith mewn casgliadau yn y DU, yr Almaen ac UDA.

Digwyddiadau a Gweithdai

xc

Rhannau Cyffredin

Gweithdy hwyliog a phryfoclyd sy’n ymateb i sioe gyfredol Tŷ Turner ‘In Common’, wedi’i hwyluso gan artistiaid Amber Mottram, Florence Boyd a Gweni Llwyd.

Anogir cyfranogwyr i weld gwrthrychau mewn golau newydd a’u hail-ddychmygu gyda’i gilydd, wrth ddefnyddio darlunio, ysgrifennu a cherflunio.

Bydd y gweithdy yn cynnwys agweddau fel cymryd nodiadau, chwarae creadigol ac adeiladu. Wrth weithio fel tîm, bydd cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth fanwl o un neu fwy o ddarnau celf o’r arddangosfa, ac yn creu cerfluniau a lluniadau i fynd adref gyda nhw.

PRYD: Dydd Sadwrn 11 Mai

OEDRAN: 9-12

Gweithdy yn Saesneg 10-12pm (6 lle ar gael)
Gweithdy yn y Gymraeg 2-4pm (6 lle ar gael)

AM DDIM (Gall hwn fod yn weithdy gollwng a gadael neu mae croeso i rieni aros a chymryd rhan)

swi 1 1070x1427

Byrfyfyrwyr De Cymru

24ain Mai 2024 | 10.00-12.00, 14.00-16.00 (i’w gadarnhau)

Sefydlwyd SWI mewn partneriaeth â SHIFT ac maent yn creu cyfleoedd i unigolion chwarae cerddoriaeth ensemble byrfyfyr yn rhad ac am ddim yn fisol yn rheolaidd.

Bydd y criw yn yr oriel drwy’r dydd ar ddydd Gwener y 24ain o Fai i greu ymatebion sain byrfyfyr i’r arddangosfa.

The Turner House
The Turner House